Tủ Mát Sanaky, tủ bảo quản hoa quả sanaky, tủ đựng bia sanaky
0927.00.1111