Tủ Mát Nằm Ngang Sanaky, Tủ Trưng Bày Siêu Thị
0927.00.1111