Tủ mát 2 cánh 2 bên sanaky, tủ mát dung tính lớn phù hợp với cửa hàng thực phẩm
0927.00.1111