Tủ Đông Pinimax, Sản Phẩm Của Sanaky Sản Xuất Theo Tiêu Chuẩn Nhật Bản
0927.00.1111