Dung Tích Kính Thước Tủ Đông Nắp Kính Sanaky
0927.00.1111