Tủ Mát Nằm Sanaky VH288K Thiết Kế Mới
0927.00.1111