Bếp từ Sanaky SNK-1018BT, được phân phối bởi sanaky.info
0927.00.1111